Dainos

ŠVENTĖS PRADŽIA.

APEIGOS PRIE VARTŲ

1. Žalio vario (vartų atidarymo daina)

I (grupė): – Kas tave šaukia, žalio vario? 2k.

 (pried. kartu): Ponai broliai didi drauge.   2k

II: – Ko jūs ponai norit, žalio vario? 2k. 

        Ponai broliai didi drauge.   2k. 

I:  – Brolelio norim, žalio vario. 2k.

        Ponai broliai didi drauge.   2k. 

II:  – Ko jūs ponai norit, žalio vario? 2k.

       Ponai broliai didi drauge.   2k. 

I:  – Seselės norim, žalio vario. 2k.

        Ponai broliai didi drauge.   2k

II:  – Ai kas atvers vartus, žalio vario? 2k.

       Ponai broliai didi drauge.   2k. 

I:  – Mes atversim vartus, žalio vario2k.

       Ponai broliai didi drauge.   2k. 

II:  – Atverkit vartus, žalio vario. 2k.

       Ponai broliai didi drauge.   2k. 

I:  – Įeikit sveiki, žalio vario… 2k.

      Ponai broliai didi drauge.   2k. 

2. Žvilgso raselė (sutartinė keturinė)

                         Žvilgso raselė ant baro 4k.

 Žvilgso raselė ant baro lylia

Lauke kalni ant baro lylia.

             Žvilgso raselė ant baro lylia

             Aukštam kalnely ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Žalias berželis ant baro lylia

            Žvilgso raselė ant baro lylia

            Tami beržely ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Pilka gegutė ant baro lylia

            Žvilgso raselė ant baro lylia

            Tenai kukava ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Ne gegutelė ant baro lylia

                       Žvilgso raselė ant baro lylia

                       Močia dukrą ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Išduodama ant baro lylia

                        Žvilgso raselė ant baro lylia

                        Didžių dalelį ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Atskirdama ant baro lylia

                        Žvilgso raselė ant baro lylia

                        Margas karvelas ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Išduodama ant baro lylia

                         Žvilgso raselė ant baro lylia

                         Aukštus kraitelius ant baro lylia

Žvilgso raselė ant baro lylia

Išduodama ant baro lylia

3. O kano žali sodai?

O kano žali sodai? 2k.

O kano žali sodai, žali jovarėliai? 2k.

Lietuvos  žali sodai, 2k.

Lietuvos žali sodai, žali jovarėliai. 2k.

– O kam kam, bernužėli,

O kam kam, dobilėli,

Kam šėrei mundrinai bėrąjį žirgelį?

– Dėl tavęs, mergužėle,

Dėl tavęs, lelijėle,

Tai šėriau, mundrinau bėrąjį žirgelį 2k.

4. Teku, teku pa celiņu (latvių daina)

Teku, teku pa celiņu Līgo Līgo  (Ėjau, ėjau per kelią)

Uztecēju ziedupīti Līgo (Užtikau žiedų upytę)

 

Uztecēju ziedupīti Līgo Līgo (Užtikau žiedų upytę)

Nevarēju pāri tikt Līgo  (Negalėjau per ją pereiti)

 

Ņemu ziedu pilnu sauju Līgo Līgo  (Ėmiau žiedų pilną saują)

Tad varēju pāri tikt Līgo (Tada galėjau pereiti)

 

Teku, teku pa celiņu Līgo Līgo  (Ėjau, ėjau per kelią)

Uztecēju zeltupīti Līgo (Užtikau aukso upytę)

 

Uztecēju zeltupīti Līgo Līgo  (Užtikau aukso upytę)

Nevarēju pāri tikt Līgo (Negalėjau per ją pereiti)  

 

Ņemu zelta pilnu sauju Līgo Līgo  (Ėmiau aukso pilną saują)

Tad varēju pāri tikt Līgo (Tada galėjau pereiti)  

 

Teku, teku pa celiņu Līgo Līgo  (Ėjau, ėjau per kelią)  

Uztecēju Saules muižu Līgo (Užtikau saulės dvarą)  

 

Uztecēju Saules muižu Līgo Līgo  (Užtikau saulės dvarą)

Nevarēju garām tikt Līgo (Negalėjau pro jį pereiti)

 

Kad panemu Saules meitu Līgo Līgo   (Ėmiau pačią Saulės dukrą)

Tad varēju garām tikt Līgo (Tada galėjau jį praeiti)

 

Teku, teku pa celiņu Līgo Līgo   (Ėjau, ėjau per kelią)

Uztecēju brāļu sētu Līgo (Užtikau brolių sodybą)

 

Uztecēju brāļu sētu Līgo Līgo   (Užtikau brolių sodybą)

Nevarēju iekšā tikti Līgo (Negalėjau įeiti)

 

Pirmais brālis vārtus vēra Līgo Līgo   (Pirmas brolis vartus vėrė)

Tam iedevu ziedu sauju Līgo (Tam įdaviau žiedų saują)

 

Vidējais durvis vēra Līgo Līgo   (Vidurinis brolis duris vėrė)

Tam iedevu zelta sauju Līgo (Tam įdaviau aukso saują)

 

Pastarītis krēslu cēla Līgo Līgo  (Jauniausias krėslą kėlė)

Tam iedevu Saules meitu Līgo (Tam įdaviau Saulės dukrą)

 

Tam iedevu Saules meitu Līgo Līgo  (Tam įdaviau Saulės dukrą)

Visu mūžu līgaviņu Līgo (Visam amžiui nuotaka)

5. Kas ten po mano sodelį vaikščiojo?

Kas ten po mano sodelį vaikščiojo? 2 k.

Tykiai pamažu uliavojo. 2 k.

Gal ten tėvulis bitelių dabojo, 2 k. tykiai …

Kas ten po mano svirnelį vaikščiojo? 2 k. …

Gal ten motulė drobelių dabojo, 2 k. …

Kas ten po mano stainelę vaikščiojo? 2 k. …

Gal ten brolelis žirgelių dabojo, 2 k. …

Kas ten po mano darželį vaikščiojo? 2 k. …

Gal ten sesulė rūtelių dabojo, 2 k. …

(Marcinkonys, Varėnos raj.)

6. Aš pasėjau žalią liną…

pasėjau žalią liną, žalią liną, žalią liną.

     Ramta tidri žalią liną, žalią liną.

Ir išdygo žalias linas, žalias linas, žalias linas.

Ramta tidri žalias linas, žalias linas.

Ir užaugo žalias linas…

Ir pražydo žalias linas…

Ir nuroviau žalią liną…

Ir sumyniau žalią liną…

Ir suverpiau žalią liną…

Ir išaudžiau abrūsėlį bernužėliui žalio lino…

Dovanojau bernužėliui abrūsėlį žalio lino…

Džiaugės džiaugės bernužėlis abrūsėliu žalio lino…      

(Kaišiadorių raj.)

7. Oi seniai seniai

Oi seniai seniai pas motuĪį buvau,

Oi ir užžėÎė ciej vieši kelaliai žaliu vejaĪi. 2 k.

 Dalgelį imsiu, žalių vejų kirsiu,

Aš pas savo radnujų motuĪį viešnagėn aisiu. 2 k.

– Motula mano, oi širdela mano,

Rinkai rinkai bagotų bernelį ir neišrinkai. 2 k.

– Dukrela mano, oi viešnela mano,

Vaikšcinėjai kožnas kermošėlis, reikėj išsirinkt. 2 k.

– Motula mano, oi širdela mano,

Jauna buvau, durnas razumėlis, reikėjo patart. 2 k.                                       

(Žiūrai, Varėnos raj.)

  

KUPOLIAVIMAS, VAINIKŲ PYNIMAS

 

8. Kūkal rože ratilio, lioj tūta (sutartinė trejinė)

 Kūkal rože ratilio, kas laukeliu vaikščioja?

Lioj tūta 4 k.

Kūkal rože ratilio, vaikšto jaunas bernalis, lioj tūta …

Kūkal rože ratilio, ė ko anas ieškaja? Lioj tūta …

Kūkal rože ratilio, ieško jaunas panelas, lioj tūta …

Kūkal rože ratilio, ir sustiko panelį, lioj tūta …

Kūkal rože ratilio, grėbiant žalių šienalį, lioj tūta …

Kūkal rože ratilio, padėk, Dieve, panelai, lioj tūta …

(Vabalninkai, Biržų raj.)

9. Kupolėle, kas tave skynė

– Kupolėle, kas tave skynė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, Vilkiškio mergos, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, ar gražiai skynė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, viršūnes skynė, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su kuom surišo? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su storu pančiu, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su kuom parvežė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su šunim geldoj, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, o kur pastatė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, už kiaulinyčios, kupolėle, kupole.

 

– Kupolėle, kas tave rovė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, Briuselio (Rumšiškių) mergos, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, ar gražiai rovė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, iš šaknų rovė, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su kuom surišo? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su šilko juosta, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su kuom parvežė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, su šešiais žirgais, kupolėle, kupole.

– Kupolėle, o kur pastatė? Kupolėle, kupole.

– Kupolėle, už vario vartų, kupolėle, kupole.

10. Sėjau kupolę (atitartinė)

Sėjau kupolę, kupolėlę 2 k.

Dygo kupolė, kupolėlė 2 k.

Augo kupolė, kupolėlė 2 k.

Žydėj kupolė, kupolėlė 2 k.

Skyniau kupolę, kupolėlę 2 k.

Pyniau kupolę, kupolėlę 2 k.

Dėjau ant galvos, ant galvelės 2 k.

 

 11. Lylio lelijo (trejinė)

Lylio lelijo 

… Kas ty gražiai žydėjo

… Liepa gražiai žydėjo

… Kas tų liepų nukirto

… Brolis liepų nukirto

… Sesė žiedus surinko

… Vainikėlį nupynė

… Jaunimėlin nuėjo

 

12. Gali lauko liepala (sutartinė trejinė)

Gali lauko liepala

Trys bičių  dobile

Toj liepalaj krėslalis…

Tam krėslaly panela …

Galvytelį šukuoja …

Skarytelį mieruoja …

Aik panela už mani …

Pas mun darbo nedirbsi…

Po seklyčių vaikščiosi…

Šeimynalį rūpinsi…

13. Oi ta ta, kupole graži

Oi ta ta, kupole graži, vai kur tu buvai? Oi ta ta

Oi ta ta, laukely buvau rugių dabocie, oi ta ta.

Oi ta ta, dai ko rugeliai až vis gražesni? Oi ta ta

Oi ta ta, Jono rugeliai až vis gražesni, oi ta ta.

Oi ta ta, možna žanycies dai Jonukėliui, oi ta ta.

Oi ta ta, možna padaryc gardaus alucio, oi ta ta.

Oi ta ta, možna suprašyc mielus svetelius, oi ta ta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Tverečius, Švenčionių raj.)

14. Kupole rože

Kupole rože, o kur buvai, Jonai? 2 k.

Kupole rože, kupolyte 2 k.

Kupole rože, o kur užutrukai? 2 k. Kupole…

Kupole rože, rugelių lauke 2 k. Kupole…

Kupole rože, ką ten dirbai, Jonai? 2 k. Kupole…

Kupole rože, kupolius roviau 2 k. …

Kupole rože, glėbelius kroviau 2 k. …

Kupole rože, o kur buvai, Jonai? 2 k. …

Kupole rože, turgely buvau 2 k. …

Kupole rože, o ką pirkai, Jonai? 2 k. …

Kupole rože, dūdelę, ponai 2 k. …

Kupole rože, padūduok, Jonai 2 k. …

Kupole rože, nemoku, ponai 2 k. …

(Papilys, Biržų raj.)

15. Tu dobilėli, rasakėlėli

Tu dobilėli, rasakėĪėli,

Valioj pievela valioj

Kas tave sėja kas ta’ pasėja? Valioj …

SauliuĪė sėja sauĪė pasėja. Valioj …

Tu dobilėli, rasakėĪėli, valioj …

Kas tave laistė kas ta’ palaistė? …

Skaudus lietulis palaistinėja  …

16. Pjovė lankoj šieną

Pjovė lankoj šieną, žalias raskiĪėles, 

Pjaun ir mane, dobilėlį, su šieneliu drauge.

Grėbė lankoj šieną, žalias raskiĪėles

Grėb’ ir mane dobilėlį, su šieneliu drauge.

Džiovin lankoj šieną, žalias raskiĪėles

Džiov’ ir mane dobilėlį, su šieneliu drauge.

Vežė lankoj šieną, žalias raskiĪėles

Vež’ ir mane dobilėlį, su šieneliu drauge.

Šėrė žirgams šieną, žalias raskiĪėles

Šer’ ir mane dobilėlį, su šieneliu drauge.

(Kelmės raj.)

RUGIŲ PAGERBIMAS

17. Surūko, rūko žiedai rugelių (ketverinė sutartinė)

Surūko, rūko žiedai rugelių,

Tu dobilėli, žiedai rugelių.

             Kaip jie surūko, taip ir nurūko,

             Tu dobilėli, taip ir nurūko.

Aukit, rugeliai, gražiai žydėkit,

Tu dobilėli, gražiai žydėkit.

18. Oi tu rugeli

Oi tu rugeli, brungus grūdeli, rugeli žiemkentėli

Plačioj dirvelėj vieteĪį gavai, mažutis raudonavai

Tu sužaliavai aukštam kalnely, gražiai rėdei laukelius

Žiemų apmirįs, kuntrus rugeli, laukei giedrias saulalas

Dienų kaitintas, naktį vėdintas,

vakarėlį budintas.

Išaugai stumbus, nunokai brundus,

visiems tu labai brungus.

Auksa varpelas pilnas grūdelių,

a sidabra šiaudelis

Un tavį blizga rasas lašeliai

        kaip sidabra spurgeliai

Tu nebijojai šaltas žemelas, nei sausas vasarėlas

Tik pabijojai pliena dalgelas braliukų pjavėjėlių.

            (Obeliai, Rokiškio raj.)

19. Ai tu vosilka (atitartinė)

Ai tu vosilka, tu vosilkela 2k.

Kas tavi sėja mana rugeliuos? 2k.

Pasėja mani šiauriniai vėjai 2k.

A palaistinėj buinieji lietūs 2k.

Nurave mani jaunas mergeĪės 2k.

Pynė vainikus, dėj un galveĪės 2k.

(Lazdiniai, Švenčionių raj.)

20. Sėjau vosilkų (atitartinė)

Sėjau vosilkų ir raspyliau 2k.

Aukie vosilka, vosilkėla 2k.

Duokie, vosilka, rugeliam augcie 2k.

Rugeliam augcie ir išplaukcie 2k.

Duokie, vosilka, ir žydėcie 2k.

Rugeliam žydėc ir prispėcie 2k.

Duokie, vosilka, rugelius pjaucie 2k.

Rugelius pjaucie, pėdalius rišcie 2k.

Duokie, vosilka, vainikų pincie 2k.

(Mielagėnai, Švenčionių raj.)

 

ĄŽUOLO PAGERBIMAS

21. Ųžuolas (sutartinė)

Ųžuole ta-ta-to

Karpyti karpyti lapeliai

Ųžuole ta-ta-to

Rungytos rungytos šakelės…20 k.

22. Aš pasėjau ąžuolą (ratelis)

Aš pasėjau ąžuolą, žalioj girioj ąžuolą

Tegyvuoja, tegyvuoja Lietuva,

kaip tas žalias  ąžuolas 2 k.

Ir išdygo ąžuolas, žalioj girioj ąžuolas, tegyvuoja…

Ir užaugo ąžuolas, žalioj girioj ąžuolas, tegyvuoja…

Ir pražydo ąžuolas, žalioj girioj ąžuolas, tegyvuoja… 

Šventas medis ąžuolas, žalioj girioj ąžuolas…

                          (Lietuvos savanorių daina)

 

 23. Kur aisiu aisiu, kur būsiu būsiu

Kur aisiu aisiu, kur būsiu būsiu

       vis Lietuvas neažmiršiu /2k.

Lygūs laukeliai, plačias sadybėlas,

       žalias lunkas, paupėlas /2k.

Ak, nėra nėra takia sadelia

       kaip tik mana tevutėlia /2k.

Iš pakraštėlių žalias vyšnelas

       par vidurį abeĪėlas /2k.

Ak nėra nėra takia svirnelia

       kaip tik mana motinėlas /2k.

Iš pakraštėlių margas skrynelas

       par vidurį perynėlas /2k.

Ak, nėra nėra takias stainelas

       kaip tik mana braliukėlia /2k.

Risti žirgeliai, dyma balnaliai

       atlasines kamanėlas /2k.

Ak, nėra nėra takia darželia

       kaip tik mana sesiutėlas /2k.

Iš pakraštėlių žalias rūtelas

       par vidurį lelijėlas /2k.

Kur aisiu aisiu, kur būsiu būsiu

       vis Lietuvas neažmiršiu /2k.

(Rokiškio raj.)

 

APEIGOS PRIE AUKURO

 

 24. Dijūta kalneli, dijūta kalneli (sutartinė)

Dijūta kalneli, dijūta kalneli…

 

25. Jovaras (gyvybės medis)

Šaly kelio Jovaras stovėjo,

                 Slaunasai žolyne rugeli

Iš pašaknų skambantys kankleliai…

Per vidurį dūzgiančios bitelės…

Viršūnėlėj sakalo vaikeliai…

Ir atjoja brolelių pulkelis…

Prašom sustot, jaunieji broleliai…

Pažiūrėkit sakalo vaikelių…

Paklausykit dūzgiančių bitelių…

Paklausykit skambančių kanklelių…  

Dėl tėvelio skambantys kankleliai…  

Dėl močiutės dūzgiančios bitelės… 

Dėl brolelio sakalo vaikeliai…  

(Ožkabaliai, Vilkaviškio raj.)

 

26. Tai lėtai Dievužis jojo

Tai lėtai Dievužis jojo

nuo kalnelio klonužėlin, klonužėlin.

Nekliudydams ievos žiedo

nei artojo žingsnužėlių, žingsnužėlių.

Saulės dukra vartus vėrė

su žvaigždėtom pirštinėlėm, pirštinėlėm.

– Eikš, Dievuži, tu pas mane

šį vakarą vakarėlį, vakarėlį!

Baltas mano liepos stalas,

švarūs mano kambarėliai, kambarėliai.

Užu vartų Dievužėlis

su rasotu žirgužėliu, žirgužėliu!

– Bėk, sesuže, atverk vartus,

leisk Dievužį kiemužėlin, kiemužėlin!

Dievas žengė kambarėlin

didžiu, plačiu apsiaustėliu, apsiaustėliu.

– Eikš, Dievuži, tu aptiksi
siauras mano duružėles, duružėles.

Tyli jaunas, tyli senas –

Dievas eina kambarėlin, kambarėlin.

Dievas eina kambarėlin,

sėdas galan stalužėlio, stalužėlio.

Čia aplinkui vaško žvakės,

vidur dengtas stalužėlis, stalužėlis.

Dievas žvakes deginėjo,

Laima tiesė staltiesėlę, staltiesėlę.

Sėskim, broliai, už stalelio,

mielą Dievą paminėkim, paminėkim.

Lai darbuos padės Dievužis,

miela Mara lai palydi, lai palydi.

(Latvių daina. Vertė Eirimas Velička)

 

 

SAULĖS PALYDĖJIMAS

 

 27. Nuslaide saulala (sutartinė trejinė)

Nuslaide saulala vakari raudona,

            Tūto tūto tūto ratuto

Ne tiek ji raudona, kiek pazaruota,   

       Tūto tūto tūto ratuto

Ataina tevutis, (…matute, braliukas, sesute…) viešuoju kelaliu,       

     Tūto tūto tūto ratuto

Nuslanke saulalai ligi pat žemelai     

     Tūto tūto tūto ratuto

Nuslaide saulala….

 

28. Saulala sadina, lylia (sutartinė)

Saulala sadina, lylia, 
Aš regėjau, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Lauki kalnuos, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Du berželiu, sadina lylia. 

Saulala sadina, lylia, 
Tuos berželiuos, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Dvi gegiuli, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Ažkukava, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Smūtnu balsu, sadina lylia. 

Saulala sadina, lylia, 
Ir ataina, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Vakarėlis, sadina lylia. 

Saulala sadina, lylia, 
Ir atneša, sadina lylia, 

Saulala sadina, lylia, 
Pailsėlį, sadina lylia.

 

29. Eina saulelė aplinkui dangų

Eina saulelė aplinkui dangų

            Daulėlio, aplinkui dan(gų)

Aplinkui dangų mėnulio kelti, daulėlio…

Kelkis, mėnuli, kelkis, šviesusis, daulėlio…

Aš jau šviesi seniai kėliausi, daulėlio…

Ir nušviečiau jau visą svietą, daulėlio…

Seną ir  jauną, mažą ir didį, daulėlio…

Eina martelė per didį dvarą, daulėlio…

Per didį dvarą šešuro kelti, daulėlio …

Kelkis, šešure, kelkis, tėveli, daulėlio …

Jau aš jauna seniai kėliausi, daulėlio …

Galvijėlius jau privariau, daulėlio …

Didį dvarą, jau nušlaviau, daulėlio …

Baltas skomas užutaisiau, daulėlio …

Baltą duoną jau padėjau, daulėlio …

Alaus midaus jau pripildžiau, daulėlio …

30. Saulala raudona

Saulala raudona, vakaras netoli

Aičiau namo gulti, da miego nenoriu 2k.

Sutūpe paukšteliai ant medžių šakelių

Sugula žvėreliai ant aukštų kalvelių 2k.

Tik aš našlaitėla neturiu kur aiti

Sopa man galvelą, nėr kur jos priglausti 2k.

Sunku akmenėliui ant kelia gulėti

Sunku našlaitėlai ant svieta gyventi 2k.

Sunku akmenėliui kai per jį važiuoja

Sunku našlaitėlai kai žmonės meluoja 2k.

31. Rūta žalioj

Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis,

Rūta žalioj

Rūta žalioj, sauĪė žemai, vakaruosna…

Rūta žalioj, krito rasa ant baro…

Rūta žalioj, palaisk mani namopi…

Rūta žalioj, laukia mani motuĪė…

Rūta žalioj, su duoneĪi, druskeĪi…

Rūta žalioj, su stiklaliu vynelio…

32. Jau sutemo temela

Jau sutemo temela,

Nusileido saulala 2 k.

                 Po beržynų vaikščiojau,

                 Bėro žirgo ieškojau 2 k.

Bėro žirgo neradau –

PanyteĪį sutikau 2 k.

                   Labas vakars, panela,

                   Ar nematei žirgelio? 2 k.

Matyt mačiau žirgelį

Savo tėvo dvarely. 2 k.

 

 33. Apėja sauliūte

Apėja sauliūte aplinkui zarių, 2k.

Apskrida sakalas aplinkui sodų. 2k.

Nežina sakalas kaip inskrist sodan. 2k.

Paklause gegiutį kaip inskrist sodan. 2k.

Pakelkie sparnelius – inskrisi sodan. 2k.

Inskrida sakalas vidun sadelia. 2k.

Nutūpe sakalas viršuj medelia. 2k.

Giedaja sakalas tumsioj naktelėj. 2k.

Apėja sauliute aplinkui zarių. 2k.

Apjoja bernelis aplinkui dvarų. 2k.

Paklause mergelį kaip injot dvaran. 2k.

Atkelkie vartelius – injosi dvaran. 2k.

(LLM,TD V, 1.)

 

 VAINIKŲ PLUKDYMAS

 34. Ой там на горі (

1.Ой там на горі! Oй там на крутій!  Oh there on the mountain! Oh there on the steep one!

Ой там сиділо пара голубів (x2) Oh there were sitting a couple of doves

 

2.Вони сиділи, парувалися, – (x2)

Сизими крильми обнімалися (x2).

 

3.Десь взявся стрілець, iз-за крутих гiр;

Розбив-розлучив пару голубів! (x2)

 

4.Він голуба вбив, голубку зловив,

Приніс додому, пустив додолу… (x2)

 

5.Насипав їй пшінц аж — до колінця,

Налив водиці аж — до крилиці! (x2)

 

6.Голубка не їсть, голубка — не п’є,

Та все ж на круту гору — плакати іде (x2)

 

7.Голубко моя, сизокрилая,

Чого ж ти такая клопiтливая? (x2)

 

8.”Єсть у мене сім пар голубів –

Літай, вибирай. Може там є і твій?» (x2)

 

9.«Я й ходила, й вибирала,

А нема такого, як я втеряла… (x2)

Dūno, dūno upė (ketverinė sutartinė)

       Dūno, dūno upė…

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis

Dūno upė lylio, tamy ažarėly

Dūno upė lylio, plauko untinėlis

Dūno upė lylio, ir mano brolalis

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis

Dūno upė lylio, tamy ažerėly

Dūno upė lylio, plauko daug žuvelių

Dūno upė lylio, ateis ribokėlis  

Dūno upė lylio, išgaudys žuvelas

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis

35. Siaudžia liepa (trejinė sutartinė)

Siaudžia liepa, siaudžia liepa pakirsdama

 Verkia sese,  verkia sese prageriama. 

Piga buva, 
Piga buva par tevelį.

Tai ne piga, 
Tai ne piga par matutį.

Siunte mani, 
Siunte mani matinėla

Upen šalta, 
Upen šalta undenėlia.

Su marguoju, 
Su marguoju uzbanėliu

Ir su rūtų, 
Ir su rūtų vainikėliu.

Ir sustikau, 
Ir sustikau bernužėlį,

Ir sudauže, 
Ir sudauže uzbanėlį.

Ir atėme 
Ir atėme vainikėlį.

Ir inmete, 
Ir inmete ažerėlin.

Vainikėlis, 
Vainikėlis plaukti plaukia,

Bernužėlis, 
Bernužėlis šaukti šaukia.

36. Kaip aš augau pas motutę

Kaip aš augau pas motutę/ valatę turėjau 4 k.

Kožną rytą vakarėlį/ į darželį ėjau 4 k.

Nusiskynus žalių rūtų/ vainikėlį pyniau 4 k.

Nusipynus vainikėlį/ ant galveĪės dėjau 4 k.

Užsidėjus ant galvelės/ jaunimėlin ėjau 4 k.

Ir užkila šiaurus vėjas/ šiaurinis vėjatis 4 k.

Ir nunešė vainikėlį/ į pat Nemunėlį 4 k.

Šeši broliai dalgius plakė/ vainiką pamatė 4 k.

Viens brolelis atsirada/ vainikėlia plaukti 4 k.

Nenuplaukė nei lig pusės/ kai skęsti pradėja 4 k.

Ar jūs žinot mieli broliai/ už ką ašei skęstu? 4 k.

Skęstu ašei dėl vainika/ dėl bėra žirgelia 4 k.

Nekavokit mani jauną/ šali vieškelačia 4 k.

Pakavokit mani jauną/ rūtelių daržely 4 k.

Eis sesutės rūtų skinti/ man jauną lankyti 4 k.

(Pumpučiai, Šiaulių raj.)

37. Bėg opelė vėngordama

Bėg opelė vėngordama, neš vainėką lingoudama

Oilia olia, olia lylia lia lia neš vainėką lingoudama 2 k.

Ir nunešė nolingava i muotošės margą dvarą….

Ir išieja muotinelė ėr priėmė vainėkelį…

Ėr priėmė vainėkelį, suviniuoja į kuskelį…

Į kuskelį suviniuoja ir skrynelė pakavuoja…

Pirmo karto kap žiūrieje vainėkelis nepelieje…

Ontro karto kap žiūrieje vainėkelis supelieje…

– Vainikėli žaliukeli, dėl ko greita sopelieje?…

Dėl to greita sopelieje, kad su našliu sukalbieje…

Našlio luova išgulieta, meilūs žuode ėškalbieti…

38. Plaukė antela, plaukė sieroji

Plaukė antela, plaukė sieroji

Par vidur ežerėlio /2 k.

 — Neplauk, antela,neplauk, sieroji,
par vidur ežerėlio /2 k.

Užmesiu tinklų
raudonų (baltųjų, juodųjų) šilkų,
su zariu (dienu, nakčiu) nepažinsi /2 k.

— Tinklų pakelsiu, vaikus palaisiu,
o pati paskrydėsiu /2 k.

Tinklų maurynėn, vaikus meldynėn,

o pati karklynėlin 2 k.

39. Pūt, vējiņi

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, (Pūsk vėjeli, nešk laivelį)

Aizdzen mani Kurzemē. (Nunešk mane kuršių žemėn)

 

Kurzemniece man solīja (Žadėjo man kuršietė)

Sav’ meitiņu malējiņ’. (Savo dukrą malėjėlę)

 

Solīt sola, bet nedeva, (Žadėt žadėjo, netesėjo)

Teic man lielu dzērājiņ’ (Pijokėliu pavadino)

 

Teic man lielu dzērājiņu, (Pijokėliu pavadino),

Kumeliņa skrējējiņ’(Žirgelių jodintoju)

 

Kuru krogu es izdzēru, (Kurią smuklę aš išgėriau?)

Kam noskrēju kumeliņ’? (Kam užjodinau žirgelį?)

 

Pats par savu naudu dzēru, (Pats už savo pinigą gėriau)

Pats skrēj’ savu kumeliņ’ (Pats jodinau savo žirgel‘)

 

Pats paņēmu līgaviņu, (Pats piršau (paėmiau) mergužėlę)

Tēvam, mātei nezinot. (Tėvui, močiai nežinant)

 

Pūt, vējiņi, nostājiesi, (Pūsk, vėjeli, bet palauk)

Ļauj ievāmi noziedēt, (Leisk ievoms nužydėt)

 

Jājat, tautas, pagaidati,(Piršliai, joti neskubėkit­)

Ļaujat pūru pielocīt. (Leiskit kraitį sudėti)

 

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, (Pūsk vėjeli, nešk laivelį)

Aizdzen mani Kurzemē. (Nunešk mane kuršių žemėn)

***

Vėjeli, pūsk, laivelį nešk

Nunešk kuršių žemelėn.

              Žadėjo man kuršietė duot

              Dukružėlę malėją.

Žadėjo duot, bet nedavė

Pijokėliu vadino.

             Kol jaunas aš ulioju sau,

             skraidau žirgu savuoju

 

  40. O kur tu buvai

– O kur tu buvai, bernyti mano,

 O kur tu buvai, jaunasai mano,

 Ar už jūrų maružėlių žuvelių pažvejot? 2k.

 – Ar daug sugavai, bernyti mano,

Ar daug sugavai, jaunasai mano?

– Vienų mažų žuvytelį, margųjų lydekėlį 2k.

 Tinklelį  tiesiau, rankas mazgojau 2k.

 Nuskandinau žiedužėlį, rankelių žėrūnėlį 2k.

 Žiedelį griebiau, patsai inpuoliau 2k.

 Gelbėk mane, mergužėle,

 Aš jau marių žentelis /2k.

 Gelbėt gelbėčiau, kad tik galėčiau 2k.

 Aš neturiu laivužėlio, nei klevinių irklelių 2k.

 Juodasai laivelis girioj ant kalnelio 2k.

 O kleviniai irklužėliai tėvelio sodely 2k.

(Plokščiai, Šakių raj.)

 

PAPARČIO ŽIEDO IEŠKOJIMAS

41. Išjos brolutėlis (trejinė sutartinė)

Išjos brolutėlis sodauto

      Sodi bitėla šalavijo lingėla, sodauto

Į Rygužėlę sodauto…

Kų man broliukas sodauto…

Kų man parneši sodauto…

Iš Rygužėlės sodauto…

Aš tau parnešiu sodauto…

Aukso žiedelį sodauto…

42. Tu giruže tu žalioji mano

Tu giruže tu žalioji mano

Aš vaikščiojau paklydusi buvau 2k.

Šaukiu šaukiu tėvužėlio (motinėlės, brolužėlio, seserėlės, bernužėlio) savo

Šaukiu šaukiu neprišaukiu aš jo 2k.

Tai man rodos ir medeliai didi

Nenueina nė balselis toli 2k.

Tu giruže, tu žalioji mano…

(Iš A. Juškos dainyno, I tomas)

 

43. Eisva mudu abudu

Eisva mudu abudu 2k.

Žaliojon giružėn abudu. 2k..

        Kirsva mudu abudu 2k.

Žaliąsias liepužes abudu. 2k.

Pjausva mudu abudu 2k.

Plonąsias lentužes abudu. 2k.

Darysva mudu abudu 2k.

Naująją lovužę abudu. 2k.

Klosva mudu abudu 2k.

Baltąją paklodę abudu. 2k.

Gulsva mudu abudu 2k.

Naujojon lovužėn abudu. 2k.

Darysva mudu abudu 2k.

Margąją vygužę abudu. 2k.

Vygiuosva mudu abudu 2k.

Mažąjį vaikelį abudu. 2k.

(Iš L. Rėzos dainyno)

 

  44. Miegužio noriu

Miegužio noriu, n’išmanau kur gulti –

Toli mano tėviškėlė – negaliu pareiti. 2k.

Tai aš nusieičiau į rūtų darželį

Ten aš atsigulčiau tarp žalių rūtelių. 2k.

 Vėjužis pūtė, rūtelės lingavo,

Tai man saldus miegužėlis tarp žalių rūtelių. 2k.

(Iš L. Rėzos dainyno)

 

SAULĖS PASVEIKINIMAS

45. Kas tar teka per dvarelį (sutartinė)

Kas tar teka per dvarelį?

Saula riduolėla. Saulala! Saulala riduolėla, saulala

Kų tar neša tekėdama saula riduolėla, saulala…

Ataneša dovanėlių saula riduolėla, saulala…

Kam paduosi davanėlas saula riduolėla, saulala…

Kų patiksiu pirmam ryti saula riduolėla, saulala…

Pasitika šešurėlį saula riduolėla, saulala…

Atadave davanėlas saula riduolėla, saulala…

Dekavoja davanėlas saula riduolėla, saulala…

(Švenčionių raj.)

46. Užteka saulužė

Užteka saulužė, da-ū-lėlio-lėlio,

                        aplinkui dangužį        dau-lė-lio

Apeiki, sauluže, da-ū-lėlio-lėlio,

            aplinkui oružį dau-lė-lio

Suskaičiuok, sauluže, da-ū-lėlio-lėlio,

ar visos žvaigždužės dau-lė-lio

Jau skaitau, neskaitau, da-ū-lėlio-lėlio,

jau vienos ir nėra dau-lė-lio

Šviesiausios žvaigždužės da-ū-lėlio-lėlio,

kur anksti patekėjo dau-lė-lio

Kur anksti patekėjo, da-ū-lėlio-lėlio,

ir vėlai nusileido dau-lė-lio

Apeiki, motuže, da-ū-lėlio-lėlio,  

aplinkui dvaružį dau-lė-lio

Paskaityk, motuže, da-ū-lėlio-lėlio,

ar visos dukružės dau-lė-lio

Jau skaitau, neskaitau, da-ū-lėlio-lėlio,  

jau vienos ir nėra dau-lė-lio

Vyriausios dukružės, da-ū-lėlio-lėlio,  

kur anksti atsikėlė dau-lė-lio

Kur anksti atsikėlė, da-ū-lėlio-lėlio,  

ir vėlai atsigulė dau-lė-lio

Linelių verpėjėlės, da-ū-lėlio-lėlio,

drobelių audėjėlės dau-lė-lio

Šienelio grėbėjėlės, da-ū-lėlio-lėlio,

rugelių pjovėjėlės dau-lė-lio

47. Oi kas tį aušta ažu kalnelia

Oi kas tį aušta ažu kalnelia,

Oi kas tį teka až beržynėlia? 2 k.

Aušrełė aušta ažu kalnelia

Saulutė teka až beržynėlia. 2 k.

Oi kas tį žydzi vidur miškelia,

Oi kas tį verkia gali laukelia? 2 k.

Paparcis žydzi vidur miškelia

Sirata verkia gali laukelia. 2 k.

Oi kas nuraškys paparcio žiedų

O kas numaldzys siratų biednų? 2 k.

SauĪė nuraškys paparcio žiedų,

Dzievas numaldzys siratų biednų. 2 k.

(Ginučiai, Ignalinos raj.)

48. Užteka teka šviesi saulelė

Užteka teka šviesi saulelė

Vai čiūta čiūta, žalia rūtelė 2k.

Užtekėdama randa žvaigždelę…

Ketino laumė alų daryti…

Visas žvaigždeles užsiprašyti…

Tiktai saulelės nepaprašyti…

– Palauk, laumela, kerštą darysiu…

Devynis rytus neužtekėsiu…

Kitus devynis rasos nekrėsiu…

(Marijampolės raj.)

49. Aušta aušrela, kaip gelumbėla

Aušta aušrela, kaip gelumbėla

Teka saulala kaip riduoĪėla 2k.

 Aina močiutė aukštan kalnelin

Prisibudinti savo dukreĪį 2k.

 Kelkis, dukrela, kelkis jaunoji

Tava draugelas šoka ulioja 2k.

– Tegul sau šoka, tegul ulioja

Mana širdela nieka netboja 2k.

-Kelkis, dukrela, kelkis jaunoji

Aš tau sukroviau aukštų kraitelį 2k.

 – Man patalėlis baltų skiedrelių

Saldus miegelis jaunų dienelių 2k.

(Obeliai, Rokiškio raj.)

 

50. Per kalnelį per aukštąji saulužė tekėjo

Per kalnelį per aukštąjį saulužė tekėjo,

O pro stiklo langužėlį sesytė žiūrėjo 2k.

Aš mįslijau, saulė teka, saulužė tekėjo

O štai buvo brolytėlis, balnužį uždėjęs 2k.

– Ei brolyti raitelyti, o kurgi rėdaisi?

– Ei sesyte nėgelkyte, josiu pas mergytę 2k.

– Ei brolyti bijūnyti, ar toli mergytė?

– Ei sesyte nėgelkyte, tai toli mergytė. 2k.

O kur auksas bei sidabras, čion mano uošveliai,

O kur perlai bei dymantai, čion mano mergytė. 2k.

Čia žyd’ rožės, nėgelkatės, briūnos bei raudonos,

Kaip nėgelkų raudonumas, mergytės skaistumas. 2k.                

(Iš L. Rėzos dainyno)

51. Jau aušt aušružė

Jau aušt aušružė, žadin mamužė:

– Kelkis, jauna mergyt!

          Dar n’atsikėlus klausiau mamužės:

– Kur dėjai vainikėl(į)?

– O aš įdaviau vainikytį tavo

Kieme jaunam bernyč(iui).

–Ei bernyt bernyt, bernyti mano,

Kur dėjai vainikėl(į)?

– O aš įmečiau vainikytį tavo

Į srovingą upuž(ę).

Vainikytis plaukia, gulbikės šaukia,

Tai man gražu klausyt!

Įsižiūrėkis, mergyte mano,

Kaip dreba bėrs žirgyt(is).

Taip tu drebėsi, mergyte mano,

Kai mano valioj būsi.

Į penkis metus tave nebausiu,

Pakolei atsidžiaug(siu).

–Ar taip kalbėjai, šelmi bernyti,

Kol mane perkalbė(jai)?

Neketinai bausti, ketinai pajausti

Ant rankužių nešiot(i).

(Iš L. Rėzos dainyno)

52. Teka teka skaisti saułė

Teka teka skaisti saułė

Teka teka skaisti saułė per girełį.

Šovė šovė kareivėlis

Šovė šovė kareivėlis ing liepełį.

Atsimušė jo balselis

Atsimušė jo balselis pas mergełį.

Oi mergela lelijėla,

Oi mergela lelijėla, duok žodelį.

Aš neduosiu tau žodelio

Aš neduosiu tau žodelio kareivėliui.

Aš tik duosiu sav žodelį

Aš tik duosiu sav žodelį artojėliui.

Sunku augti diemedėliui

Sunku augti diemedėliui be saulałės.

Taip man jaunam bernužėliui

Taip man jaunam bernužėliui be mergełės. 

53. Ankstų rytą keldama

Ankstų rytą keldama, per dvarelį eidama

Išgirdau, girdėjau karvelėlį burkuojant 2k.

Ne karvelis burkavo, tik tėvelis dūsavo

Judino, budino sūnaitėlį iš miego 2k.

– Kelk, sūneli jaunasai, žvengia žirgas bėrasai

Per ilgai pamigai su ta jauna panele 2k.

– Ne miegelį miegojau, tik dūmelę dūmojau

Dūmojau, rymojau ant bėrojo žirgelio 2k.

 Anksti rytą keldama, per dvarelį eidama

Išgirdau, girdėjau gegutėlę kukuojant 2k.

Ne gegutė kukavo, tik močiutė dūsavo

Judino, budino dukraitėlę iš miego 2k.

– Kelk, dukrele jaunoji, vysta rūta žalioji

Per ilgai pamigai su tuo jaunu berneliu 2k.

– Ne miegelį miegojau, tik dūmelę dūmojau

Dūmojau, rymojau ant rūtelių darželio 2k.

(Plokščiai, Šakių raj.)

54. Saulutė tekėjo (kanonas)

Saulutė tekėjo, lapeliai mirgėjo,

O du broliai brolužėliai žirgelius balnojo. 2 k.

Žirgelius balnojo, su žirgais kalbėjo:

– Oi, žirgeli juodbėrėli, josim pas mergelę.

Per laukelį jojau, laukelis dundėjo,

Kur pakliudžiau akmenėlį, ugnelė žėrėjo.

O štai ir prijojau uošvelių dvarelį.

Visi vartai užrakinti variniais rakteliais.

Oi išeik išeiki uošveli, tėveli,

Ir priimki mane jauną ir mano žirgelį.

 

55. Tā sacīja, tā bij’ tiesa 

Tā sacīja, tā bij’ tiesa Līgo Līgo (Tą sakė, tai buvo tiesa)

Īsa bija Jāņu nakte Līgo  (Trumpa buvo Joninių naktis)

 

Viena puse tumsa, tumsa Līgo Līgo (Viena pusė tamsi tamsi)

Otra zaļu gaisumiņu Līgo  (Antra žaliais gaisais)

 

Jāņu rītā zelta rasa Līgo Līgo (Joninių rytą auksinė rasa)

Tad saulīte rotājās’i Līgo  (Tai saulytė puošiasi)

 

Brīžam zila, brīžam zaļa Līgo Līgo (Tarpais žydra, tarpais žalia)

Brīžam tīra sudrabiņa Līgo (Tarpais tyra sidabrinė)

 

Nu ar Dievu, Jāņu diena Līgo Līgo (Na, su Dievu, Jonų diena!)

Līdz citiem’i Jāniešiem’i Līgo (Ligi kitų Joninių!)

 

Tā mēs tevi gaidīsim’i Līgo Līgo (Tada mes tavęs lauksime)

 Ar visiem’i ziediņiem’i Līgo (Su visais žiedynais)

 

Kitos dainos

 

56. Oй там на горі (ukrainian song)

 

Oй там на горі! oй там на крутій! (Oh there on the mountain!Oh there on the steep one!)

ой там сиділо пара голубів (x2) (oh there were sitting a couple of doves)

 

Bони сиділи, парувалися, – (they were sitting and mating)

сизими крильми обнімалися (x2). (embracing with a glaucous wings)

 

десь взявся стрілець, iз-за крутих гiр; (the hunter appeared from behind the steep mountains)

розбив-розлучив пару голубів! (x2) (he broke, he tore apart a couple of doves)

 

Bін голуба вбив, голубку зловив, (he killed the male dove and caught the female)

приніс додому, пустив додолу… (x2) (he brought her home and put down on the floor)

 

Hасипав їй пшінц аж — до колінця, (he strewed a wheat for her – right up to the knee)

налив водиці аж — до крилиці! (x2) (he poured a water for her – right up to the wing)

 

голубка не їсть, голубка — не п’є, (the dove do not eat, the dove do not drink)

та все ж на круту гору — плакати іде (x2) (nonetheless, on that steep mountain she goes to cry)

 

голубко моя, сизокрилая, (my dove, glaucous-winged)

чого ж ти такая клопiтливая? (x2)(why are you so sad?)

 

„Ta єсть у мене сім пар голубів – (I have a seven pairs of doves)

літай, вибирай. може там є і твій?” (x2) (fly and choose. Maybe there is one for you?)

 

„я й ходила, й вибирала, (I already flown and I tried to choose)

а нема такого, як я втеряла…” (x2) (but none of them like the one I lost)